Home Mill-Mahzen Il-Ktieb tal-Festa 2012
Il-Ktieb tal-Festa 2012 PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Monday, 28 May 2012 09:37

Il-Ktieb tal-Festa 2012

faccata

[Download] - Verzjoni bil-Malti

[Download] - English Version - Feast Programm 2012

 

Bhal kull sena, fl-ewwel gimgha ta' Gunju minnufih ser jibdew jitqassmu il-kotba tal-festa mahruga mill-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri bl-ghajnuna tas-Sezzjoni Zghazagh

 

Fil-ktieb tal-festa insibu l-programm shih tal-festa liturgika gewwa l-knisja kif ukoll ta’ dik esterna fid-dettal. Ghalhekk wiehed jista’ jimxi mal-ktieb biex ikun aggornat b’dak kollu li jkun ser jigri fil-Parrocca Gorgjana bi thejjija u anke fil-gimgha tal-festa. Fost ohrajn ikun hemm ukoll artikli interessanti dwar l-armar tal-festa u xi okkazjonijiet importanti ohra fosthom messagg ta’ kif ghandna nixbhu lil San Gorg mill-Arcipriet Duna Anton Cassar. L-artikli huma kollha informattivi u ghalhekk inheggukom li meta tircievu dan il-ktieb tatu titwila bir-reqqa lil kull artiklu.

 

Fil-ktieb tal-festa naghtu daqqa t’ghajn l-anniversarji li iccelebrajna u li ser niccelebraw matul din is-sena fosthom il-hames snin mill-ftuhtar-Radju Lehen il-Belt Gorgjana. F’dan il-ktieb insellmu ukoll lil habib kbir taghna Charlon Borg li dejjem ta is-sehem tieghu ghall-festa ghaliex tant kien ihobb lil San Gorg. Niftakru ukoll li din kienet is-sebghin sena minn mindu il-bandiera Maltija izzewqet bil-George Cross u fl-ahharnett nitpaxxew bi ftit poeziji li b’mod tradizzjonali jinktibu biex jfahhru lil Padrun taghna.

 

Ghalhekk membri mill-Kumitat stess gimgha wara jibdew iduru it-toroq fejn jintrama id-dawl tal-festa, li m'humiex fit-triq tal-purcissjon,i sabiex jigbru donazzjonijiet biex itaffu l-ispejjez tad-dawl.

 

Il-Ktieb jitqassam fid-djar b'xejn u huwa xieraq li t-toroq taghna jkunu imzejna bid-dwal pero dan kollu ma jistax isir jekk ma jkunx hemm l-ghajnuna taghkom.

Nitolbukom u napprezzaw li tkunu generuzi fl-ghotja taghkom!

 

Tista tara il-programm online Download

Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 10:51
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday258
mod_vvisit_counterYesterday521
mod_vvisit_counterThis week779
mod_vvisit_counterThis month11301
mod_vvisit_counterAll2547893
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -