Home
Xandiriet mir-Radju Lehen il-Belt Gorgjana PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Saturday, 06 October 2012 11:04

Xandiriet mir-Radju

Lehen il-Belt Gorgjana

POSTER_RADIO

Mis-sena l-ohra r-Radju Lehen il-Belt Gorgjana xandar ghall-ewwel darba l-iskeda tal-Harifa. Din kienet ghax-xahrejn ta’ Novembru u Dicembru u xxandret bi prova. Kienet skeda xi ftit differenti minn dik tar-Rebbiegha, li issa ilna nxandru mill-2008. Wara l-ewwel esperjenza bl-iskeda tal-Harifa, il-Kumitat Festi Esterni, dehrlu li jkomplieha, anzi jtawwalha ghal tliet xhur, minn Ottubru sa Dicembru.

421677_318643734859887_910970820_n

Il-Kummissjoni li tiehu hsieb il-programmi, dahlet ghal dan l-impenn u rajna kif  nistghu ntejbu l-prodott taghna. Offrejna l-hin lil uhud mill-prezentaturi li kienu digà maghna, imma kien ghad fadlilna wisq hin sabiex tintela l-iskeda. Minhabba f’hekk thabatna sabiex navvicinaw prezentaturi ohrajn. Ir-respons li kellna kien tassew inkoragganti. Dawn il-prezentaturi huma kollha esperti fix-xoghol taghhom.

422597_318643771526550_207275134_n

Programm mill-aktar interessanti, ta’ siegha, se jkun dwar ‘is-Sahha’. Sibna l-ghajnuna siewja minn kelliema tad-Dipartiment tal-Kura Primarja tas-Sahha. Dawn it-talks se jkunu pprezentati minn speakers professjonali.

426396_318643694859891_1298235667_n

Dawn il-programmi ser jixxandru kull nhar ta’ Hamis, mill-10.30 sal-11.30am. Nirrepetu dawn il-programmi kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 u s-7.30pm kif wkoll mill-11.00 ta’ bil-lejl il quddiem.

 Skeda_2012-13

Programm dwar ‘iz-Zwieg u l-Familja’ se jkun ipprezentat mill-Kummissjoni Familja tal-parrocca taghna.

‘Nixxiegha ta’ Ilma Haj’ huwa programm gdid ukoll socjo religjuz.

 

Bhala cittadini jinteressana dawk il-ligijiet li jaghmluna Maltin. Ghalhekk programm gdid ie?or huwa ‘Punti Legali’.

Se nkunu wkoll inxandru programm iehor gdid b’isem ta’ ‘Libretto’ li jittratta l-istorja tal-opra. Waqt li se jkollna programm gdid ukoll fejn nisimg?u ‘Muzika Operistika’.

 

Zewg programmi godda ohra huma ‘Hidmet il-Qormin’ u ‘Hidmet il-Kumitat Festi Esterni’.

Ma setax jonqos li jkollna programm dwar il-patrimonju Malti u Ghawdxi. Ghalhekk ghandna programm gdid bl-isem ‘Taghrif dwar il-Knejjes fil-Gzejjer Maltin’.

 

Zewg programmi ohrajn li ahna ferm sodisfatti li se jixxandru fuq ir-Radju taghna huma ‘l-Kura tas-Saqajn’ u dwar ‘is-Sahha Ambjentali’.

 

Dawn huma l-programmi fost ohrajn li se noffru lis-semmiegha taghna flimkien ma tant ohrajn li huma stabbiliti bhal ghana, overture, mill-operetta, kull tip ta’ muzika antika u moderni mhejjija mill-prezentaturi taghna.

 

Bhal dejjem ma tonqosx il-Quddiesa u r-Ruzarju Mqaddes.

430686_318643804859880_449104218_n

Waqt li nitolbukom li tisimghu l-iskeda inheggukom taraw il-hinijiet tal-programmi kollha. Nawguraw li Radju Le?en il-Belt Gorgjana jkun ta’ wens ghalikom u bis-sahha t’hekk tkomplu taghtuna s-support mehtieg.

Hajr bhal dejjem lil dawk l-agenti li jghinuna billi jirreklamaw il-prodotti taghhom mar-Radju Lehen il-Belt Gorgjana.

Last Updated on Sunday, 21 October 2012 21:25
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterYesterday762
mod_vvisit_counterThis week1314
mod_vvisit_counterThis month11632
mod_vvisit_counterAll2566159
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -