Home
Il-Festa ta’ San Mikiel PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Saturday, 28 September 2013 13:59

Il-Festa ta’ San Mikiel

1016531_10151877153183221_1729206270_n

Fost il-festi zghar li jigu iccelebrati gewwa il-Parrocca ta’ San Gorg Hal Qormi insibu il-festa iddedikata lil San Mikiel Arkanglu. Din ser issir nhar il-Hadd 29 ta’ Settembru u hija meqjusa bhala wahda mill-akbar festi sekondarji li jigu iccelebrati f'Hal Qormi. Il-festa tigi organizzata mill-Fratellanza ta' San Mikiel bl-ghajnuna ovvjament ta’ dawk kollha li jahdmu fi hdan il-Parrocca. Il-purcissjoni tohrog ghall-habta tas-6 ta’ filghaxija, wara l-funzjoni fil-Knisja fejn iddur uhud mit-toroq tal-Parrocca stess.

 

550493_360136870738083_1615825026_n

Minbarra l-festa ta’ San Mikiel, fil-Parrocca ta’ San Gorg f’Hal-Qormi insibu ukoll festi zghar bhal dik tal-Madonna tar-Ruzarju li issir proprju gimgha wara din ta’ San Mikiel, il-festa iddedikata lill-Madonna tac-Cintura li saret il-gimgha li ghaddiet u ta’ San Guzepp f’Mejju fost ohrajn.

603277_360136764071427_1342542144_n

Din is-sena il-pedestall ta’ San Mikiel b’differenza ser ikun lest mix-xoghol tar-restawr u bla dubju qed nistennew li naraw xoghol mill-ahjar. Dan ix-xoghol sehh bl-ghajuna u bil-fondi li gabru l-istess fratellenza ta’ San Mikiel biex dejjem izommu haj u jibzghu ghal-kult kulturali li hallewlna missirijiet. Ir-restawr qieghed jsir mill-induratur Jonathan Farrugia minn Bormla.

561024_360136840738086_1031350006_n

L-istatwa artistika ta’ San Mikiel rebbieh fuq il-hazen, kienet giet irrestawrata mill-Kavallier Alfred Camilleri Cauchi fl-2003.

 

 

Last Updated on Friday, 04 October 2013 19:52
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday293
mod_vvisit_counterYesterday762
mod_vvisit_counterThis week1564
mod_vvisit_counterThis month11882
mod_vvisit_counterAll2566409
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -