Home Mill-Mahzen
Mill-Mahzen
Rekord ta' Attivitajiet PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Monday, 31 May 2010 07:32

Tnax-il xahar

b’rekord ta’

attivitajiet

 

Matul is-sena kollha l-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri jahdem u jistinka bi shih biex bl-inizjattivi u l-attivitajiet li jaghmel jigbor fondi b’rizq il-festa tal-Patrun tal-Qriema li tigi iccelebrata f’Gunju, filwaqt li jkompli jseddaq il-kultura taghna l-Maltin u l-identita` ta’ din il-Belt taghna.

 

L-attivitajiet huma bosta, u f’xi waqtiet matul l-ahhar sena konna qed norganizzaw record ta’ aktar minn attivita` wahda kull gimgha. Hija xi haga impresjonanti u ta min ifahharha.

 

L-aktar li jispikkaw fost l-attivitajiet kollha huma tnejn – zewg attivitajiet nazzjonali li jsiru f’April u f’Settembru. Qed nirreferi ghall-Festa tar-Rebbiegha u l-Qormi Wine Festival.

 

Last Updated on Thursday, 03 June 2010 06:32
Read more...
 
Faccata tal-Knisja PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Wednesday, 26 May 2010 09:53

Tibda tintrama l-faccata tal-Knisja

DSCF0747

F'dawn il-jiem beda x-xoghol fuq l-armar tad-dawl mal-faccata tal-Knisja Arcipretali u Arcimatrici ta' San Gorg f'Hal Qormi. Dan bi preparazzjoni ghall-festa l-kbira li se ssir fl-ahhar Hadd ta' Gunju. Ix-xoghol qed isir mill-familja Zammit (Ta' Xiffa), li bhal kull sena jarmaw ukoll it-toroq tal-parrocca.


Kif tistghu taraw f'dan ir-ritratt, il-knisja fil-jiem tal-festa tilbes libsa mill-isbah ta' dwal ikkuluriti - mhux biss il-faccata, izda anke id-dawra tal-kampnari u l-koppla maestuza li tiddomina din l-eqdem parti tal-Belt Pinto.

Last Updated on Monday, 31 May 2010 07:52
Read more...
 
Jikber l-interess fil-website PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Wednesday, 12 May 2010 17:13

Jikber l-interess

fil-'website'

new

 

 

Matul l-ahhar gimghat kompla jikber l-interess f'dan is-sit elettroniku, b'mod partikolari fil-jiem tal-Gimgha Imqaddsa, l-Ghid il-Kbir u l-festa Liturgika ta' San Gorg. B'kollox kienu 1,333 dawk li jissejhu 'unique visitors' li zaru l-website f'April. Dan in-numru ma jghoddx persuni li jkunu dahlu aktar minn darba fi granet differenti. 

Last Updated on Thursday, 13 May 2010 19:05
Read more...
 
Ix-xoghol ta' induratura... PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Tuesday, 18 May 2010 00:10

Xoghol ta' klassi

skultura__armar_113

F'dawn il-jiem tlesta x-xoghol ta' induratura fuq l-iskultura li se zzejjen il-pedestalli l-godda ta' Triq il-Kbira. Ix-xoghol fuq din l-induratura kien ikkordinat minn Justin Zahra, li hu membru fil-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri. It-tlestija ta' dan ix-xoghol ifisser li issa ghandna fost l-isbah pedestalli li wiehed jista jsib fil-Belt Pinto.

Last Updated on Friday, 21 May 2010 08:56
Read more...
 
Xahar qabel il-festa ta' San Gorg Martri... PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Tuesday, 04 May 2010 23:48

Ftit qabel il-festa

Ninsabu biss xahar qabel il-festa ta' San Gorg Martri li tigi iccelebrata bi kbir kull sena fl-ahhar Hadd ta' Gunju f'Hal Qormi. Il-Belt Pinto qed tipprepara bi shih ghal din il-festa tal-Princep tal-Martri - festa li hi fil-qalb tal-Qriema kollha. Festa li hi frott tal-imhabba tal-poplu. Hija festa imzejna b'kollox - celebrazzjonijiet mill-isbah fl-Arcimatrici, Knisja li hi gawrha ta' Beltna, statwa meravilja, armar antik u sinjur, baned, nar, briju u ferh genwin ta' celebrazzjoni intrinsikament marbuta mal-ispirtu nisrani li jwassal fina l-Patrun ta' Beltna. 

Read more...
 
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 7 of 9

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday762
mod_vvisit_counterThis week1312
mod_vvisit_counterThis month11630
mod_vvisit_counterAll2566157
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -